Rens Fiskesø mellem Tinglev og Tønder byder på alsidigt fiskeri!
Hos Fam. Meyers Specialiteter røger og forarbejder vi ørreder fra eget dambrug.
Rens Dambrug er et højteknologisk recirkuleret dambrug med produktionskapacitet på 500.000kg årligt.